Five Percent Ulusu

five_percent_nation

Bu metnin Türkçesi Barış Tanyeri tarafından yapılmıştır.

Bazen NGE ya da NOGE, Nation of Gods And Earths (Tanrılar ve Dünyalar Ulusu), ya da Five Percenters olarak adlandırılan Five Percent Ulusu, İslam Ulusu’nun eski bir üyesi olan Clarence 13X (Doğduğundaki adı Clarence Ernest Smith olmasına rağmen sonraları “Allah Baba” olarak bilinir) tarafından 1964’de Manhattan, New York’un Harlem ilçesinde kurulan Amerika menşeili bir organizasyonudur. Bir zamanlar Malcolm X’in öğrencisi olan Clarence 13X, İslam Ulusu’nun liderleriyle Tanrı’nın doğası ve kimliği üzerine yaşadığı teolojik bir anlaşmazlık sonucu Ulus’dan ayrılır. Tam olarak anlatmak gerekirse Clarence 13X Ulus’un çift ırklı kurucusu W. Fard Muhammed’in Allah olduğunu reddetmiş, bunun yerine siyah adamın Tanrı’nın kişileştirilmiş hali olduğu öğretisini yaymıştır. Grubun üyeleri kendilerine Allah’ın Five Percenterları adını verir. Bu, dünyadaki insanların yüzde onunun varlık gerçeğini bildiklerini, ve bu elitlerin dünyanın yüzde seksen beşini her şeyden habersiz bırakıp kendi boyundurukları altında tuttukları konseptini yansıtır; kalan yüzde beş ise gerçeği bilen ve geri kalan insanları da aydınlatmaya kararlı olan kişilerdir.

İlk başlarda, bugün de olduğu gibi Nation of Gods and Earths, İslam Ulusu’nun bir dalı gibi görülüyordu. Nation of Gods and Earths bir organizasyon, kurum, din, hatta bir çete olarak karakterize edilse de Ulus’un temsilcileri İslam’ın hayatı yaşamanın doğal ya da matematiksel bir yolu olduğunu öğretirler. New York’un Harlem (“Mekke”) ve Brooklyn (“Medine) bölgelerine organizasyonun üyeleri tarafından önemli İslami şehirlerin isimleri verilmiştir. Başka bölgeler: Detroit (D-Mekke), New Jersey (Yeni Kudüs), Chicago (C-Mekke), Queens (Çöl), Connecticut (Yeni Cennet), St Louis (Suudi), Seattle (Fas), Dallas (Sudan).

The Nation of Gods and Earths, Asya’dan gelme siyah insanların (beyaz olmayan) Dünya gezegeninin ilk insanları olduğunu ve dolayısıyla medeniyetin babaları (Tanrıları) ve anaları (Dünyaları) olduğu öğretisini yayar. Ulus, Allah tarafından yaratılmış bir dizi prensip olan Yüce Matematik ve Yüce Alfabe’nin insanlığın evrenle olan ilişkisini anlamak için anahtar öneme sahip olduğunu öğretir. Ulus mistik bir Tanrı’ya inanmaz, Asyalı Siyahadam’ın Tanrı olduğuna ve münasip adının Allah olduğunu öğretir.

Kuruluşu

The Nation of Gods and Earths Allah (Clarence 13X) tarafından, İslam Ulusu’nun Harlem, New York’daki Yedi Numaralı Tapınağı’ndan (Malcolm X’in de 1960’dan 1963’e kadar görev yaptığı tapınak) ayrıldıktan sonra kuruldu. Clarence ve İslam Ulusu’nun neden yollarını ayırdığına dair farklı hikayeler var: kimileri kumar oynamayı bırakmayı reddettiği için olduğunu söylüyor; kimileri İslam Ulusu’nun Gerçek ve Canlı Tanrı olarak ilahlaştırdığı Wallace Fard Muhammed’in kutsallığını sorguladığı için; veya Fard’ın Kafkasyalı bir anneye sahip olduğu için Tanrı pozisyonunda olamayacağını iddia ettiği için. Hikayede Allah’ın (Clarence 13X) İslam Ulusu tarafından 1963’de önce disipline edildiği, daha sonra da aforoz edildiği aktarılıyor, ama hikayenin başka bir versiyonunda Clarence ile birlikte Wallace Fard Muhammed’den şüphe duyan Abu Shahid ile birlikte kendi istekleriyle ayrıldıkları belirtiliyor. Aynı yıl içerisinde Clarence bir deniz tüccarı olan James Howell ile tanışıyor. James Howell daha sonra Justice oluyor ve ölene dek Clarence’a en yakın kişi oluyor.

Clarence İslam Ulusu öğretilerini kendisi yorumlayarak oluşturduğu görüşü Harlem sokaklarında yaymaya başlıyor. Yollarını çoktan belirlemiş olarak gördüğü yaşlılara ulaşamasa da temsil edeni pek olmayan sokak gençlerinde başarılı oluyor. 10 Ekim 1964’de bu gençler Five Percent Nation, ya da daha sonra Nation of Gods and Earths olarak bilinen First Nine Born isimli grubu kuruyorlar. Clarence Delik adı verilen bodrum kattaki bir kumarhanede kumar oynarken vuruluyor. Hayatta kalınca Allah adını alıyor ve bazılarının aktardığına göre ölümsüz olmakla övünmeye başlıyor.

120 Dersi genç takipçilerine öğretmeye başlıyor (ona Baba diye sesleniyorlar) ama onlara Müslüman olmayı öğütlemek yerine tıpkı onun gibi onların da birer Tanrı olduğunu öğretiyor. Clarence 13X’in giderek büyüyen hareketine erkeklerle birlikte okumaya gelen kadınlara Dünya gezegenine benzedikleri, çünkü Dünya’nın Tanrı’nın yaşam yarattığı gezegen olduğu söyleniyor (böylece kadın takipçiler sıfat olarak Dünyayı kullanmaya başlıyorlar). NGE kendini bir din olarak saymıyor –hem kolektif hem de bireysel olarak yandaşların kendileri evrende bilinen en yüksek güçken dindar olmanın, bir şeye tapmanın ya da kendileri dışında bir şeyi ilahlaştırmanın anlamı olmadığını düşünüyorlar.

120 Ders’e ek olarak Clarence 13X Yüce Matematik adında kendi geliştirdiği bir sistemi öğretiyor. Bu, Kabala’nın Yahudi mistik geleneklerine ya da Gematria’ya, veya Arap ebced hesabına benzetilebilir. Bu sistemde birden dokuza kadar bütün sayılar ve sıfır prensip ve konseptleri temsil ediyorlar. Toplanıp Yüce Matematik üzerine konuşmak NGE’nin temelidir. Üyeler buluştuğunda Yüce Matematik ve 120 Ders’ten bahsedip bunları yaşamla ilişkilendiriyorlar. Bu diyaloğa NGE tarafından Yüce Matematik’in sekizinci derecesi olan Building (inşa etme) adı veriliyor. Tanrılar ve Dünyalar akıllarını inşa edebiliyorlar, yani bilgilerine yeni bilgiler ekleyip yükseliyorlar. İnşa etme aynı zamanda fiziksel bedenlerinin, finansal durumlarının veya kurumlarının geliştirilmesini, ve daha pek çok şeyi kapsıyor.

Öğretileri – Temelleri

NGE temsilcileri kendilerini (Ulus’un siyahları) kendi Tanrıları (hem bireysel, hem de Orijinal Adam olarak kolektif bir şekilde) olarak görüyorlar. Tanrılar ve Dünyalar bazen bilgi ve kanıt arayışında olduklarını belli edecek şekilde kendilerinden bilim adamı olarak bahsediyorlar. Son zamanlarda Ulus, Tanrı-merkezli bir kültür olan kimliklerini anayasal bir koruma altına almaya çalıştı. Five Percenter Newspaper’a göre, “Tanrı ilk olarak hukuki bir argüman olmadığı anlamına gelir; merkezli ise yaptığımız her şeyin Tanrı hakkında olduğu anlamına gelir. Kültür, herhangi bir dönemde insanların uygulama ve prensipleridir.”

NGE’nin öğretileri modern bir sözel gelenekle aktarılır. Bir Tanrı ya da Dünya’nın gelişimi Yüce Matematik, Yüce Alfabe ve 120 Dersi ezberlemesine, ezberden okumasına, anlamasına, ve pratikte uygulamasına bağlıdır. Bunlara bazen derece ismi verilir, asıl olarak Wallace Fard Muhammed ve Elijah Muhammed tarafından yazılan İslam Ulusu’nun Supreme Wisdom (Yüce Bilgelik) derslerinin revize edilmiş bir versiyonu gibidir. NGE’nin ilk edebi antolojisi olan Knowledge of Self: A Collection of Wisdom on the Science of Everything in Life, Supreme Understanding tarafından yazılmıştır. Hareketin tarihi üyelerinden biri olan Wakeel Allah tarafından yazılmıştır. Üç kitaplık antolojisinin diğer kitapları “In the Name of Allah: A History of Clarence 13X and the 5 Percenters Vol. 1 & 2” ve “The Naked Truth: From the Goal Mind of Abu Shahid, the Elder of the Nation of Gods and Earths,”dür.

Five Percent Teriminin Kökeni

Five Percent terimi dünya nüfusunu üç gruba bölünmüş olarak gören İslam Ulusu’nun doktrininden gelir: insanların %85i kendilerinin ve Tanrı’nın bilgisine körlerdir, insanların %10u gerçeği bilir ama kişisel çıkarları için bir yalanı öğretirler; bu %10luk dilimin bir parçası olarak Tanrı’nın manevi bir varlık (yani gizem Tanrısı) olduğunu öğreten dini liderler de gösterilir. Bu %10un içinde ayrıca dünyanın çoğunluğunu medyayı kullanarak aldatan ve yanlış yönlendiren hükümetler de vardır. Kalan %5 Garip Müttaki Öğretmenlerdir –Tanrı’nın Asyalı Siyahadam olduğunu bildiklerinden dolayı %10un öğretilerine katılmayanlar.

Evrensel Dil

Yüce Matematik

Yüce Matematik, Yüce Alfabe’yle birlikte kullanılan, konseptler ve niteliksel temsiller ile birlikte sayıları da anlamayı sağlayan bir sistemdir. NGE Yüce Matematik’in en yüksek matematik sistemi olduğunu düşünür ve sayılara niceliğin yanında niteliksel değer vermek için kullanılır.

Örneğin

  1. Knowledge (Bilgi)
  2. Wisdom (İrfan)
  3. Understanding (Anlayış)
  4. Culture or Freedom (Kültür ya da Özgürlük)
  5. Power or Refinement (Güç ya da Arıtım)
  6. Equality (Eşitlik)
  7. God (Tanrı)
  8. Build or Destroy (İnşa yahut Yok Et)
  9. Born (Doğmuş)
  10. Cipher (Şifre)

Yüce Matematik evreni çekip çeviren, yaşamın ve mental farkındalığın ardındaki dil ve ilimdir.

Yüce Alfabe

Yüce Alfabe metin yorumlama ve İslam Ulusu Dersleri’nden derin anlamlar bulmanın bir sistemidir. Bunu Latin alfabesinin harflerine anlamlar atayarak gerçekleştirir. Örneğin ilk harf A Allah’ı temsil eder; 12. harf L Love (Aşk), Hell (Cehennem) ya da Right (Hak); M Master (Usta). Bu Yüce Alfabe Justice Cee’nin yardımıyla Allah Baba tarafından geliştirilmiştir.

Adetleri

NGE farklı şehirlerde Evrensel Parlamento adını verdikleri etkinlikler düzenlerler –genelde ayda bir- ve Yüce Matematik yorumları, dersler ve NGE işleri hakkında konuşur, inşa ederler. Bu buluşmalar genelde parklarda, içki dükkanlarının arka taraflarında ve okul bahçelerinde düzenlenir.

Haziranın her ikinci haftasında Manhattan, Harlem’de Göster ve Kanıtla etkinliği düzenlenir. Dünyanın her yerinden gelen Tanrılar ve Dünyalar bu buluşma için Harriet Tubman Elementary School’da toplanırlar ve bir pazar kurulur, performanslar sergilenir, okulun oditoryumunda konuşmalar yapılır ve çocukların da katıldığı bir bilim fuarı düzenlenir.

Ulus genelde geleneksel bayramları kutlamaz, özellikle de Yılbaşı ve Paskalya gibi Hristiyanlık’a ilişkin olanları. Ama Ulus’un aktif olduğu bazı bölgelerde Allah’ın doğum gününe (22 Şubat) veya Ulus’un resmi kuruluş tarihine (10 Ekim) yakın tarihlerde kutlamalar düzenlenir.

Five Percent’in beslenmeyle ilgili kurallarına göre yandaşların domuz eti ya da domuz etiyle ilişkili herhangi bir yemeği, ya da diğer çöpçü hayvanları (karides, yengeç, ıstakoz vs.) yemeleri yasaktır. Çoğu kişi daha ileri gidip hiç et yemez, vejetaryen olurlar veya çiğ yemek diyetine başlarlar.

Nüfuz ve Etkileşimleri

NGE karargahını Manhattan’ın Harlem bölgesine kurmuştur. Daha önceleri Sokak Akademisi olarak bilinen Mekke’deki Allah Okulu Urban League sayesinde o zamanların New York valisi John Lindsay ve asistanı Barry Gottehrer’in yardımlarıyla 1966’da kurulmuştur.

Anlaşmazlıkları

Smith ve İslam Ulusu arasındaki bölünme pek çok ihtilafa sebep oldu. Smith 1969’da öldürüldü ve faili bulunamadı, ama çoğu kişi J. Edgar Hoover’ın FBI Counter Intelligence Program’ini suçladı. Mağribi Amerikalılar olarak bilinen grup FBI ve New York Polis Teşkilatı’nın işin içinde olduğunu düşünüyordu. Cinayet harekete ciddi bir darbe vurdu ama Clarence’ın ölümünden önce verdiği kesin direktifler uyarınca The First Born adı verilen, ilk dokuz öğrencisinden oluşan grup öğretilerini devam ettirdi ve Clarence’ın arkadaşı Justice liderlik rolünü üstlendi. Sonraki yıllarda NGE farklı namlara sahip oldu. Kimileri bir seferinde Martin Luther King suikaste uğradığında potansiyel bir isyanı engelleyerek topluluklarına üstün hizmetler yapmış kişiler olduklarını, kimileri de kural tanımaz ve aklı karışık Afrika-Amerikalı ergen zorbalar, hatta çete olduklarını düşündü.

Çete yakıştırması NGE’nin öğretilerinin takipçilerini Amerika Birleşik Devletleri’nde zora soktu. NGE öğrencilerini hapishane sisteminden bulduğu ya da NGE öğretilerini kabul edenler hapse tıkıldığından dolayı çete suçlaması, NGE ile uzaktan bir ilişkisi olduğu söylenen kişilerin bile Michigan, New Jersey, New York ve Güney Carolina gibi eyaletlerde güvenlik tehdidi olarak görülmesine yol açtı. Bu ve başka bir takım eyaletlerde kitapları yasaklandı ve NGE ile ilişkisi olan tutuklular diğer mahkumların yararlanabildiği bazı haklardan mahrum bırakıldı. Bu kurallar 2004’de New York’da kaldırıldı ve samimi bir şekilde kayıtlı taraftar olanların öğretileri kişisel olarak okumasının önü açıldı, ama kayıtsız mahkumlarla herhangi bir şey paylaşmaları yasaktı.

Ulus kendini bu tarz suçlamalara karşı güçlü bir şekilde savundu. Gazetesi olan The Five Percenter, “bizi suçlu gibi gösterip suçlu kimliği kazandırmaya çalışıyorlar,” diyerek rahatça araştırma ve okumalarını kısıtlayan eyaletleri kınadı.

Bir tutuklu Michigan’da üyelikten çıktığını söyleyene kadar bir güvenlik tehdidi olarak görülüp grubun kitapları yasaklanınca Ulus buna karşı çıktı.

Temmuz 2008’de Staten Island, New York’da Ulus’da Black Cream Allah olarak tanınan bir adama ismini yasal olarak değiştirme hakkı verilmedi, bunun sebebi yargıcın ismin kutsal şeylere saygısızlık yapan türde olduğunu ve bir hip hop albümü ismine benzemesiydi. O da Original Kreeam Shabazz ismini almak üzere ikinci bir başvuruda bulundu.

Irkçı İdeoloji

 

Five Percent Ulusu üzerine Five Percenters ve Why I Am a Five Percenter kitaplarını yazmış olan, Michael Muhammed Knight dahil pek çok akademisyene göre Ulus ırkçı bir ideolojiye sahiptir. Knight Vice’a yazdığı denemede bunu şöyle açıklar: “Five Percent’den öğrendiğim ilk ders basitti: Beyazları siktir et. Harbiden, ‘Beyazlar şeytandır.’” Ayrıca şöyle dediği de yer alıyor, “Beyazlık zayıf, sapkın ve bayağıdır –yani düzeltilmesi gereken serseri bir çocuk gibi.” Five Percenterlar’ın Tanrı’nın doğal nesli olan Siyahlar’ın fiziksel ve entelektüel olarak üstün olduklarına ve Tanrı olan siyahların dünyanın hak sahibi yöneticileri olduğuna inandıkları söyleniyor. Five-Percenterlar kanlarının saflığını azaltacağı için beyazlarla evlenmekten caydırılıyorlar ama anti-beyaz ırkçılığı asıl olarak beyaz erkeklere yönelik bir şey. İslam Ulusu gibi Five Percenter ideolojisi de beyaz ırkın siyah bir bilim adamı olan, 6600 yıl önce yaşamış Yakub tarafından yaratıldığını içeriyor. Yakub aynı zamanda beyaz ırkın “şeytan ırkı,” olarak yaratılmasından da mesul. Bunu “aşılama” olarak adlandırılan seçici üretme tekniğini kullanarak yapıyor ve kendisi Patmos Adası’nda yaşıyor.

Michael Muhammed Knight, “The Post benim ‘Beyazları sikeyim,’ satırımı dengelemedi, beyaz Five Percenterlar da vardı ve fenomenonu yazarla tartışmıştık,” demiştir.

Kimileri Five Percent hareketinin popülerlik arayan veya hip hop ve rap müzik albümlerini satmak için “sokak çekimi” elde etmek isteyen rapçilerin sahip çıktığı ideoloji ve tatbik karışımı olduğunu söylüyor. Jay Z gibi rapçi ve siyah ünlüler sık sık Five Percent sembol ve öğretilerine göndermeler yapıyor, şarkı sözlerinde “beyaz şeytanlar” tarafından zorda bırakıldıklarından fakirliğe, çetelere katılmaya ve uyuşturucu satmaya zorlanan siyahlardan bahsediyorlar. Kimileri de Five Percent’in diğer dinler gibi kitleleri manipüle etme aracı olduğunu düşünüyorlar, zira Five Percenterlar siyahlar arasındaki dayanışmaya dayanarak kendilerine güvenme pozitif mesajını ırkçı ideolojiyle harmanlayarak veriyorlar. Bu işbirliğinin “beyaz şeytanlar” tarafından kontrol edilen güç pozisyonlarını ele geçirmek için sağlamaya çalışıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ve başka milletlerin geçmişleri sömürgecilik ve emperyalizme dayandığından kökenlerinin kölelik ve ayrımcılıktan gelen ırkçılık olduğunu söylüyorlar.

Çeteler ve Uyuşturucular

Five Percent Ulusu’nun öğretileri marjinal ve eğitimsiz kimseler arasında popüler ve kültürlerinin merkezini oluşturuyor. Buna pek çok siyah sokak ve hapishane çetesi de dahil. 1995’de South Carolina Department of Corrections The Five Percenters’ı Güvenlik Tehdidi Grubu olarak tanımladı. Buna karşılık bir grup tutuklu United States District Court’da Department of Corrections’a karşı dava açtı. Aralık 1997’de mahkeme Department of Corrections’ı haklı buldu. U.S. Fourth Circuit Court of Appeals’a temyiz için giden davacıların avukatları Mart 1999’da temyiz kararı tekrar davalının lehine sonuçlandı. The United States Court of Appeals for the Second Circuit, kendilerine “The Supreme Team” adını veren bir grup New Yorklu Five Percenter’ın “sürekli şiddet eylemlerinde bulunmak, cinayet işlemek ve böylece bölgenin uyuşturucu trafiğindeki kalesini sağlamlaştırma,” gibi olayların içinde olduğuna karar verdi.

Hip Hop

Five Percenter üzerine olan makalede Jay Electronica, Vice Magazine’de Five Percent Ulusu’na yönelik şöyle şeyler geçiyor: “İlk zamanlarından beri hip-hopla ilişkilendirilen bir hareket. ‘Cipher’lardan kelimeler ekliyor, ‘dropping science’dan bahsediyor ve pek çok kişiyi etkiliyorlar: World’s Famous Supreme Team, Big Daddy Kane, Rakim, Wu-Tang Clan, Brand Nubian ve Nas. Bu sanatçılar ve Five Percenterlar ile ilişkilendirilen çoğu diğer sanatçı için müzik bir mesajdan çok daha fazlası. İşte bu yüzden Jay Electronica dışında kimse o zamanın The Golden Era’sının özünü yakalamayı başaramadı.

NGE öğretilerini Amerika’ya ve yurtdışına yaydı. 1980lerin başlarında bu yayılmada kısmen okulda ya da ordudayken etrafındakilere öğretileri yayanların parmağı vardı, özellikle de hip hop müziğin yükselişi de etkili oldu. NGE doktrininin hip hop albümlerindeki ana teması siyahların gezegendeki orijinal ya da ilk insanlar oldukları, Siyahadam’ın Tanrı olduğu, Siyah Kadın’ın Dünya olduğu ve Tanrılar ve Dünyalar’ın içsel ezoterik güçleri sayesinde gençlerin asıl potansiyellerine erişebilecekleri ve böylece kendileri yönetici olarak başlarındaki oligarşiden kurtulabilecekleri gibi öğretilerdi. Bunlar aynı zamanda hip hop kayıtlarının altın çağındaki temalarla bağdaşıyordu.

Five Percenterlar’la ilişkilendirilen ve hip hop üzerinden öğretilerini yayan ilk hip hop sanatçıları arasında 1980lerin sonunda sahneye adım atan Rakim of Eric B. & Rakim ve Big Daddy Kane isimli iki MC de var. Başka çağdaşlarıyla birlikte bu iki hareket müzik ve vidyolarında Five Percent sembolizmi ve öğretilerine yer verdiler. Bu ün sayesinde Rakim’in hayranları ona Tanrı MC olarak hitap etmeye başladılar. Rakim ve Kane kariyerlerinin en parlak dönemlerini yaşadıktan sonra NGE’ye bağlılığını daha açık bir şekilde gösteren pek çok kişi ve grup çıktı: Brand Nubian, Poor Righteous Teachers, Wu-Tang Clan, Killarmy, Sunz of Man, Gravediggaz, Public Enemy, Godbliss, Jay-Z ve Gang Starr gibi. Bu sanatçıların popüleritesi yeni bir NGE öğrenci patlamasına yol açtı.

İlk zamanların hip-hop argosunu oluşturan Five Percenterlar’dı. “sup, G?” (Aslında G God demek, gangsta değil.) “Word is bond,” “Break it down,” “Peace,” “droppin’ science,” ve “represent.” Pek çok MC kafiyelerindeki akrostiş ve kısaltmaları oluşturmak için Yüce Alfabe teknik ve terminolojisini kullanırlar.

New York’daki Five Percenterlar hip-hopun yeni yeni biçimlendiği 1970lerde partilerde kendilerini belli edecek miktarda çoklardı. DJ Kool Herc’e göre mevcut bir çete hissi ortama hakim olsa da Five Percenterlar aynı zamanda de facto barışı sağlayan unsur olarak oradalardı.

Five Percent öğretileriyle ilişkilendirilen başka hip-hop ve R&B sanatçıları: Busta Rhymes, Digable Planets, J-Live, Nas, Jay Electronica, Erykah Badu, Queen Latifah ve Planet Asia.

Popüler Kültürde

HBO dizisi Oz’da Supreme Allah adında bir karakter var. Kumar sırasında kendisine güldüğü için bir adamı öldürmekten hapis yatan bir kişi. Bir yandan uyuşturucu satarken bir yandan da Five Percent ideolojisini yayıyor. Rolün sahibi Brand Nubian adlı hip hop grubundan Lord Jamar.

Tek kişilik Broadway şovu Mike Tyson: Undisputed Truth’da Mike Tyson Five Percenter bir arkadaşının soygunculuğu bırakıp antrenörü Cus D’Amato’nun da bir parçası olduğu yeni ailesini kucaklamasını söylediğini aktarıyor.

Önemli Yeni ve Eski Üyeler ve Yakın Oldukları Kişiler

Rakim – etkili ikili  Eric B. & Rakim’in üyesi

Carmelo Anthony – NBA Süperstarı

Big Daddy Kane – Grammy Ödülü kazanan rapçi

Lakim Shabazz

Nas

Wu-Tang Clan – Ghostface Killah ve Raekwon sonradan geleneksel İslam’a döndüler.

AZ

Jay-Z

Gang Starr – MC Guru ve DJ Premier’den oluşan bir ikili

MF Doom

Jay Electronica

Busta Rhymes – Five Percenter olarak yetişti, sonra geleneksel İslam’a geçti

Black Thought – Philadelphia menşeili hip hop grubu The Roots’un baş MC’si

Ras Kass

Jus Allah – Underground rap ikilisi Jedi Mind Tricks üyesi

Cormega

Allah Mathematics – Hip hop yapımcısı ve Wu-Tang Clan DJi

Brand Nubian

Erykah Badu – Grammy ödülü kazanan şarkısı “On & On”da Five Percent Ulusu öğretileri var

Pete Rock & CL Smooth

Prince Paul – Gravediggaz’ın kurucu üyelerinden

Black Sheep

Poor Righteous Teachers

Large Professor

Digable Planets – Grammy ödülü kazanan caz-rap grubu

Michael Muhammad Knight – Five Percent Ulusu üzerine pek çok şey yazmış yazar ve gazeteci. Şu anda doktorasını Chapel Hill’deki University of North Carolina’dan almak üzere olan Harvard mezunu.

Supreme Understanding – aynı zamanda Dr. Sujan Dass olarak da bilinir. Doktorasını Argosy University’den 26 yaşında alan bir yazar ve tarihçi

GQ – bir R&B ve disko grubu, 1979’daki hitleri “Disco Nights (Rock Freak)” ile bilinirler.

Killarmy – Wu-Tang ile ilişkili grup

Sunz of Man – Wu-Tang ile ilişkili grup

Talib Kweli

Jadakiss

Tragedy Khadafi – Kendisini bir Five Percenter olarak görüyor, ama Nation of Gods and Earths’ün bir parçası olduğunu kabul etmiyor.

LL Cool J otobiyografisinde Five-Percent Ulusu’na okulda katıldığını ve “Lord Supreme Shalik” ismini aldığını söylüyor, ama aynı zamanda, “Pis işlerimizi –dövüşmek ve soygunculuk- yapmak için Five Percenter terimini bir kalkan olarak kullanıyorduk.

Wakeel Allah – Five Percent Ulusu’nun tarihçisi kabul edilir ve “In the Name of Allah: A History of Clarence 13X and the 5 Percenters Vol. 1 & 2.” Kitaplarının yazarıdır. Morehouse College’dan mezun olmuştur.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s